ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Om Sai Korlátolt Felelősségű Társaság (postai cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 1., cégjegyzékszám: 01-09-195-642, adószáma: 25029358-2-42, elérhetőségek: delhi6@delhi6.hu, +36 1 413 6288; a továbbiakban: Szolgáltató) által a delhi6.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

1.2 Szolgáltató a Weboldal segítségével a Felhasználók ételt és italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek házhoz szállításra.

1.3 A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

1.4 Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására és kiszállítására vonatkozóan jön létre.

1.5 A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival.

1.6 A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást.

2. Rendelés

2.1 A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.2 A megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A "VÉGLEGESÍTÉS" gomb lenyomásával vagy a sikeres Online fizetés után a Szolgáltató automatikusan megkapja a rendelési információt. Az étterem elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat. Az ételek kiszállítási ideje az étteremről közölt információk között érhető el, jellemzően 30-90 perc.

2.3 Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot.

2.4 A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a Szolgáltató árukiszállításra vonatkozó ajánlatát is. Az ajánlatok szállítási címtől függően változhatnak. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és az Szolgáltató között. Az étterem nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles.

2.5 A Szolgáltató, ha valamilyen okból nem tudja teljesíteni a rendelést, akkor a Felhasználót pénz visszatérítés illeti meg. A Szolgáltató Áruk csere lehetőséget is felajánlhat.

2.6 A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3 Fizetési feltételek

3.1 A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya, ill. SZÉP kártya számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben fizeti meg az étterem alkalmazottja számára.

4. Elállás

4.1 A Felhasználót elállási jog nem illeti meg Szolgáltatóval szemben, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés véglegesítésével azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

4.2 A rendelés a Felhasználó által nem mondható le.

4.3 Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

5. Panaszkezelés

5.1 A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot.

1063 Budapest, Szinyei Merse u. 1.
(+36) 1 413 6288
delhi6@delhi6.hu

5.2 A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

5.3 Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra

6. Személyes adatok kezelése

6.1 A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

7.1 Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2 Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3 Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

7.4 Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

7.5 Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2023.10.19